Nieruchomości i budownictwo

Jakie budynki muszą być wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie obiekty powinny posiadać niezbędny sprzęt przeciwpożarowy określony dla konkretnej grupy budynków. Urządzenia, jak i akcesoria powinny spełniać obowiązujące normy, a ich projekt należy wcześniej ustalić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Po przeprowadzeniu odpowiednich prób i badań można dopuścić urządzenia do użytku. W związku z tym wyposażenie chroniące budynki przed ogniem można skategoryzować na dwie podstawowe grupy: urządzenia przeciwpożarowe oraz podręczny sprzęt gaśniczy. Więcej o tej pierwszej kategorii można dowiedzieć się np. na stronie internetowej: https://www.nofire.pl/sprzet-przeciwpozarowy-warszawa/.

Zapobiegając pożarom

Budynki wielkokubaturowe zabezpieczane są głównie przed rozprzestrzenianiem pożaru, a podejmowana tam prewencja ma na celu ochronę mienia, jak i prowadzonej działalności. Natomiast warunki ewakuacji dla ludzi wyznaczane są poprzez zastosowanie właściwych rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych.

Rodzaj i ilość sprzętu przeciwpożarowego uzależniona jest od typu obiektów, z których wyróżnia się trzy podstawowe: budynki użyteczności publicznej, mieszkalne i zamieszkania zbiorowego kategoryzowane jako ZL, budynki inwentarskie, czyli IN oraz obiekty produkcyjno-magazynowe, czyli PM (np. hale magazynowe i produkcyjne). Klasyfikacja odbywa się na podstawie kilku parametrów, w tym: gęstości obciążenia ogniowego, zagrożenia wybuchem, powierzchni (strefy pożarowe) oraz wysokości, czyli liczby kondygnacji. 

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

czternaście − dwanaście =