Nieruchomości i budownictwo

Jakie budynki muszą być wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie obiekty powinny posiadać niezbędny sprzęt przeciwpożarowy określony dla konkretnej grupy budynków. Urządzenia, jak i akcesoria powinny spełniać obowiązujące normy, a ich projekt należy wcześniej ustalić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Po przeprowadzeniu odpowiednich prób i badań można dopuścić urządzenia do użytku. W związku z tym wyposażenie chroniące budynki przed ogniem można skategoryzować na dwie podstawowe grupy: urządzenia przeciwpożarowe oraz podręczny sprzęt gaśniczy. Więcej o tej pierwszej kategorii można dowiedzieć się np. na stronie internetowej: https://www.nofire.pl/sprzet-przeciwpozarowy-warszawa/.

Zapobiegając pożarom

Budynki wielkokubaturowe zabezpieczane są głównie przed rozprzestrzenianiem pożaru, a podejmowana tam prewencja ma na celu ochronę mienia, jak i prowadzonej działalności. Natomiast warunki ewakuacji dla ludzi wyznaczane są poprzez zastosowanie właściwych rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych.

Rodzaj i ilość sprzętu przeciwpożarowego uzależniona jest od typu obiektów, z których wyróżnia się trzy podstawowe: budynki użyteczności publicznej, mieszkalne i zamieszkania zbiorowego kategoryzowane jako ZL, budynki inwentarskie, czyli IN oraz obiekty produkcyjno-magazynowe, czyli PM (np. hale magazynowe i produkcyjne). Klasyfikacja odbywa się na podstawie kilku parametrów, w tym: gęstości obciążenia ogniowego, zagrożenia wybuchem, powierzchni (strefy pożarowe) oraz wysokości, czyli liczby kondygnacji. 

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

10 − siedem =