Polecamy

Towary niebezpieczne ADR – co to jest i gdzie obowiązuje?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

ADR to dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca towarów niebezpiecznych. Jest to zbiór zasad określających sposób transportu wpisujących się w nią towarów drogą lądową, koleją, drogą morską i powietrzną. Zasady obejmują odp. pakowanie, etykietowanie i dokumentację dla wszystkich rodzajów transportu.

ADR co wchodzi w jego zakres?

Obejmuje wszystkie aspekty transportu https://www.hartwig.szczecin.pl/ towarów niebezpiecznych od momentu ich zapakowania do momentu bezpiecznego dotarcia do miejsca przeznaczenia. Poniższa lista pokazuje, jakie rodzaje produktów wchodzą w zakres tej dyrektywy:

  • Materiały wybuchowe (nr UN 01)
  • Gazy łatwopalne (numery UN 02-11)
  • Ciecze łatwopalne (numery UN 12-27)
  • Materiały stałe łatwopalne (UN nr 28-37)
  • Substancje utleniające (nr UN 38-45)
  • Gazy trujące (nr UN 46-49)
  • Materiały radioaktywne (nr UN 50-71)

Jak w Unii tak i na Ziemi

Choć mówimy o Unii Europejskiej, to międzynarodowy system klasyfikacji i oznakowania transportowanych produktów. System ADR stanowi ramy prawne dla transportu materiałów niebezpiecznych drogą lądową, kolejową i morską. Zapewnia on jednolitość przepisów i procedur w celu zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie.

ADR został przyjęty przez Unię Europejską (UE) jako instrument prawny Wspólnoty Europejskiej (WE) dla substancji i mieszanin niebezpiecznych w rozumieniu dyrektywy Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania towarów niebezpiecznych („dyrektywa klasyfikacyjna”).

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Rekomendowane
Jakie korzyści wynikają z posiadania klimatyzacji?
Klimatyzacja jest koniecznością w okresie letnim. Jeśli chcesz zachować chłód i komfort, będziesz potrzebował klimatyzatora. Korzyści płynące z posiadania klimatyzacji […]
Oznaki złej przyczepności opon
Oznaki złej przyczepności opon
Długa droga hamowania Jednym z najważniejszych elementów wpływających zarówno na bezpieczeństwo, jak i komfort jazdy samochodem są opony. Badania statystyczne […]
Jak znaleźć dobre mieszkanie na wynajem?
Jak znaleźć dobre mieszkanie na wynajem?
Wynajmowanie mieszkań to najlepszy sposób na rozpoczęcie samodzielnego życia. Dzięki temu zyskujemy własny kawałek podłogi, jednocześnie nie biorąc na kilkadziesiąt […]
Ostatnie wpisy