Life & Style

Jak organizowany jest transport medyczny?

Transport medyczny to usługi związane z przewozem chorych, którzy – z przyczyn niezależnych od siebie – nie mogą samodzielnie dotrzeć do miejsca docelowego, czyli placówki medycznej, gdzie poddani zostaną leczeniu lub do miejsca zamieszkania. Przedmiotowe zadania realizowane są w ramach ratownictwa medycznego. Pomoc w tym zakresie oferuje też http://medcam.pl/.

Na jakich zasadach świadczone są transportowe usługi medyczne?

Zgodnie z polskim prawem, transport medyczny musi być realizowany z udziałem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. W zależności od potrzeb przewóz pacjenta może odbywać się z udziałem załogo specjalistycznej (zawodowej) lub podstawowej.

Załogę specjalistyczną tworzą trzy osoby – lekarz, pielęgniarka i ratownik medyczny, ewentualnie lekarz i dwóch ratowników medycznych. Każda z tych osób musi posiadać czynne prawo do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

Trzyosobowy zespół jeździ zawsze ambulansem posiadającym oznaczenie „S” (załoga specjalistyczna). Zespół podstawowy tworzą dwie osoby, w tym przypadku nie ma obowiązku dysponowania lekarza – wystarczą ratownicy medyczni lub pielęgniarka i ratownik medyczny – obydwie osoby muszą posiadać aktualne prawo wykonywania zawodu. Załoga podstawowa porusza się ambulansem oznaczonym literą „P”.

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cztery × jeden =