Life & Style

Jak organizowany jest transport medyczny?

Transport medyczny to usługi związane z przewozem chorych, którzy – z przyczyn niezależnych od siebie – nie mogą samodzielnie dotrzeć do miejsca docelowego, czyli placówki medycznej, gdzie poddani zostaną leczeniu lub do miejsca zamieszkania. Przedmiotowe zadania realizowane są w ramach ratownictwa medycznego. Pomoc w tym zakresie oferuje też http://medcam.pl/.

Na jakich zasadach świadczone są transportowe usługi medyczne?

Zgodnie z polskim prawem, transport medyczny musi być realizowany z udziałem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. W zależności od potrzeb przewóz pacjenta może odbywać się z udziałem załogo specjalistycznej (zawodowej) lub podstawowej.

Załogę specjalistyczną tworzą trzy osoby – lekarz, pielęgniarka i ratownik medyczny, ewentualnie lekarz i dwóch ratowników medycznych. Każda z tych osób musi posiadać czynne prawo do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

Trzyosobowy zespół jeździ zawsze ambulansem posiadającym oznaczenie „S” (załoga specjalistyczna). Zespół podstawowy tworzą dwie osoby, w tym przypadku nie ma obowiązku dysponowania lekarza – wystarczą ratownicy medyczni lub pielęgniarka i ratownik medyczny – obydwie osoby muszą posiadać aktualne prawo wykonywania zawodu. Załoga podstawowa porusza się ambulansem oznaczonym literą „P”.

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

szesnaście − 15 =