Life & Style

Jak pomóc niepełnosprawnym w wejściu na rynek pracy?

Niepełnosprawność jest jedną z przeszkód stojących na drodze do bycia zatrudnionym. Mimo to osoby dotknięte tym problemem szukają płatnego zajęcia, ponieważ ma ono wiele zalet. Pozwala na usamodzielnienie się, osiągnięcie finansowej niezależności, realizację własnych ambicji zawodowych oraz socjalizację poprzez przebywanie w zespole.

Na rynku można odnaleźć stosunkowo niewiele ofert adresowanych do osób dotkniętych problemem niepełnosprawności. Powoduje to wysoki poziom bezrobocia wśród tej grupy. Pojawiają się jednak inicjatywy społeczne, które są ukierunkowane na aktywizację zawodową osób pobierających rentę z tytułu inwalidztwa. Takie projekty realizuje m.in. firma sprzątająca Łódź to jedno z miast, które pomaga ludziom niepełnosprawnym w wejściu na rynek pracy. 

Stopniowo zostają uruchomione poszczególne stanowiska przystosowane do konkretnych rodzajów ułomności zatrudnionych na nich osób. Odbywa się to tak, aby każdy niepełnosprawny pracownik był w stanie z zadowalającym dla samego siebie i swojego pracodawcy rezultatem wykonywać obowiązki przypisane do pełnionych funkcji. Aktywizacja zawodowa jest także finansowo i merytorycznie wspierana przez lokalne władze miasta Łodzi.

Pomoc z Unii Europejskiej

W wejściu na rynek pracy pomocne są także dostępne Fundusze Europejskie. Informacje na temat ich pozyskania zostały szerzej opisane na stronie http://www.clarsystem.pl/niepelnosprawni-kompetentni-pracy/. Można dowiedzieć się z niej o dostępności środków pieniężnych przeznaczonych na m.in. odnajdywanie osób niepełnosprawnych szukających zatrudnienia i dokształcanie ich poprzez udział w stażach. Dzięki Funduszom Europejskim przeznaczonym na ten cel, ich adresaci mają możliwość podniesienia swoich kompetencji zawodowych.

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwanaście − jeden =