Życie i styl

Myślenie wizualne – na czym ono polega, czy jest ono pomocne?

Termin myślenie wizualne wykorzystywany jest do opisania procesu myślowego, który opiera się o obrazy wizualne i traktuje je jako sposób na zrozumienie i rozwiązywanie problemów. Od innych form myślenia różni się tym, że nie ogranicza się tylko do słów, ale obejmuje pamięć i wyobraźnię jakie główne narzędzia zapamiętywania i rozwiązywanie problemów.

Pamięć fotograficzna?

Myślący wizualnie to ludzie, którzy wolą organizować swoje myśli wizualnie niż werbalnie lub poprzez abstrakcyjne koncepcje. Często są w stanie rozwiązywać problemy szybciej niż inni, ponieważ myślą obrazami, a nie słowami. Myślenie wizualne może również pomóc ludziom w lepszym zapamiętywaniu, ponieważ polega na tworzeniu obrazu (zdjęcia) w umyśle, w przeciwieństwie do zapamiętywania abstrakcyjnych faktów i liczb.

Myślenie wizualne jest często związane z kreatywnością i umiejętnością rozwiązywania problemów, ponieważ pozwala ludziom widzieć rzeczy z wielu perspektyw jednocześnie, co pozwala im tworzyć połączenia między różnymi pomysłami i koncepcjami, które mogą nie być oczywiste w inny sposób.

Tylko dla wybranych? Nie zupełnie!

Myślenie wizualne to umiejętność, której można się nauczyć i którą można ćwiczyć. Zdolność do myślenia wizualnego jest ważnym elementem inteligencji i kreatywności, ale nie jest to coś, co przychodzi naturalnie każdemu. Istnieją dwa główne typy osób myślących wizualnie: myślący przestrzennie i myślący obiektowo. Osoby myślące przestrzennie są w stanie dostrzec związki między obiektami w przestrzeni, natomiast osoby myślące obiektowo myślą raczej o pojedynczych obiektach niż o ich grupach.

 

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 + piętnaście =